Profilaktyka logopedyczna

Celem profilaktyki logopedycznej jest stymulowanie procesu nabywania przez dziecko sprawności, od których zależy prawidłowy przebieg kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz zapobieganie wystąpieniu wszelkim wadom wymowy. Profilaktyka logopedyczna czuwa nad rozwojem mowy, ma na celu doskonalenie jego, oraz zapobieganiu dysharmoniom rozwojowym.

Czytaj dalej

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna, terapia zaburzeń mowy to wszelkie czynności mające na celu usunięcie wad wymowy. Odbywa się ona według ustalonego schematu postępowania logopedycznego: dokładna ocena - diagnoza logopedyczna, konsultacje specjalistyczne, usprawnienie narzadów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne oraz ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji określonej wady wymowy.

Czytaj dalej

Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna skierowana jest dla osób, które wskutek różnych czynników (chorób, wypadków, urazów, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Jest ona zawsze prowadzona wg indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta po wnikliwym badaniu neurologopedycznym, analizie historii choroby oraz ocenie stanu ogólnego i wydolności organizmu.

Czytaj dalej

8 PORAD DOTYCZĄCYCH KOMUNIKACJI Z OSOBĄ PO UDARZE

8 Porad dotyczących komunikacji z osobą po udarze! Podczas komunikacji z osobą dotkniętą udarem należy pamiętać o kilku ważnych wskazówkach, które z pewnością pomogą osiągnąć lepszą komunikację. Kroki te wpłyną na poprawę samopoczucia, a także pomogą zapobiec poczuciu niezrozumienia, a w konsekwencji tego frustracji i stresu. PAMIĘTAJ! 1. Ogranicz czynniki rozpraszające. Wybierz spokojne miejsce do

Czytaj dalej

Komunikacja w szpitalu osób z problemem nadawania mowy – szansą skutecznej diagnozy i efektywnego leczenia.

Niniejsze tablice mają za zadanie pomóc osobom w komunikacji podczas pierwszej pomocy, w warunkach szpitalnych. Udzielający pierwszej pomocy może zwrócić się do symboli,a pacjent może również odpowiedzieć poprzez wskazanie symboli. W rutynowej opiece zdrowotnej, jasna komunikacja poprawia skuteczność diagnostyki i leczenia, co prowadzi do szybszego i bardziej skutecznego odzyskania zdrowia.

Niezbędnik afatyka w szpitalu – pomoc w komunikacji.

Propozycja podstawowych, często niezbędnych symboli PCS ( komunikacji alternatywnej) przydatne w czasie pierwszych dni w szpitalu dla osób z afazją. Komunikacja alternatywna przeznaczona jest dla osób, które nie mogą mówić (np. osoby z afazją motoryczną) lub nie używają mowy do komunikacji, często mając także problemy z rozumieniem mowy (afazją sensoryczną).Podstawowym celem wprowadzenia obrazków przedstawiających określone

Czytaj dalej

Zabawy stymulujące rozwój mowy najmłodszych

Zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka W życiu i rozwoju dziecka główną i podstawową formą działalności jest zabawa! Jest ona niezwykle ważna, rozwija bowiem twórczą aktywność dziecka. Podczas zabawy dziecko poznaje i bada świat, odkrywa i uczy się rozumieć więcej. Głównym motywem zabawy jest przeżywanie przyjemności związanej z jej wykonywaniem. Stwarza okazję do nabywania określonych umiejętności,

Czytaj dalej

Propozycje zabaw oddechowych

Ćwiczenia oddechowe są warunkiem pięknej mowy, ćwiczą prawidłowo regulować wydychanym powietrzem (kontrolują siłę, kierunek strumienia), wydłużają fazę wydechową (wszakże mówimy na wydechu) są one preludium do ćwiczeń fonacyjnych. Zatroszcz się o to, by Twoje dziecko zawsze oddychało nosem! To naprawdę ważne! Powietrze bowiem, oprócz tego, że oczyszcza się , zostaje także ogrzane, przez co unika

Czytaj dalej

Objawy towarzyszące afazji

Niezwykle rzadko zdarza się, by afazja występowała samodzielnie. Najczęściej uraz ma wpływ na większy obszar w mózgu i dotyka wielu  jego rejonów, co powoduje dodatkowe objawy i dolegliwości.  Przykładem współtowarzyszących problemów u osoby z afazją są: •Hemiplegia (hemi=połowa, plegia=paraliż) czyli tzw. porażenie połowiczne. Jest to zniesienie funkcji ruchowych,  czy też czucia grupy mięsni po lewej

Czytaj dalej

Porady logopedyczne dla rodziców. Co robić, aby uniknąć błędów

Wspomagaj rozwój swojego dziecka: bawiąc się z nim, odpowiadając na jego pytania, stymulując jego rozwój odpowiednio do wieku. Zachowaj umiar w swych wymaganiach w stosunku do dziecka, ponieważ dzieci przestymulowane, od których zbyt wiele się oczekuje, również mogą mieć problemy z mową. Mów do dziecka: wolno, wyraźnie, poprawnie językowo – nie pieść się! Słuchaj dziecka,

Czytaj dalej

Opóźniony rozwój mowy – kiedy do logopedy

O opóźnionym rozwoju mowy mówimy najczęściej , gdy pewien etap rozwoju mowy dziecka nie pojawił się w czasie powszechnie uznanym za właściwy patrz Tabela rozwoju mowy. Zwróć uwagę gdy: Mowa Twojego dziecka rozwija się później niż u rówieśników! Twoje dziecko: w ogóle nie mówi, mimo ukończenia 1 roku życia, ma trudności w wydobywaniem dźwięków, nie

Czytaj dalej

Diagnoza i terapia afazji

Terapią  neurologopedyczną objęte są  osoby, które utraciły częściowo lub całkowicie  umiejętność posługiwania się mową w wyniku zaburzeń  systemu językowego  m.in. po: udarach, urazach czaszkowo – mózgowych, nowotworach mózgu, chorobach neurodegeneracyjnych. Afazja to utrata zdolności mówienia w wyniku ogniskowego uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za jej powstawanie i odbiór. Następuje zwykle w wyniku wystąpienia udarów mózgu, urazów

Czytaj dalej