Diagnoza i terapia afazji

Terapią  neurologopedyczną objęte są  osoby, które utraciły częściowo lub całkowicie  umiejętność posługiwania się mową w wyniku zaburzeń  systemu językowego  m.in. po:

  • udarach,
  • urazach czaszkowo – mózgowych,
  • nowotworach mózgu,
  • chorobach neurodegeneracyjnych.

Afazja to utrata zdolności mówienia w wyniku ogniskowego uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za jej powstawanie i odbiór. Następuje zwykle w wyniku wystąpienia udarów mózgu, urazów i uszkodzeń mechanicznych oraz nowotworów. Obszary mowy zlokalizowane są w płatach skroniowych oraz częściowo czołowych lewej półkuli mózgu toteż zaburzenia powodujące niedowład prawych kończyn mogą jednocześnie odbić się na możliwościach komunikacyjnych pacjenta. Rozbita pozostaje nie tylko możliwość ekspresji mowy, ale również szeroko pojęte rozumienie komunikatów werbalnych. Stopień i rodzaj zaburzeń jest zależny od lokalizacji uszkodzeń oraz typu rozbicia systemu językowego jaki u danego pacjenta wystąpił.

Deficyty aspektu motorycznego (ruchowego) spowodują zacinanie, „uciekanie” słów, spowolnienie i zubożenie procesu mówienia przy względnie zachowanym rozumieniu języka i dobrej orientacji pacjenta. Zaś trudności o charakterze sensorycznym (czuciowym) spowodują wystąpienie żargonu afatycznego czyli potoku bezsensownych neologizmów nieniosących ze sobą żadnej treści. Stanowi temu towarzyszy często brak rozumienia oraz brak percepcji własnych trudności. Do każdego z typów afazji oraz ich modyfikacji, połączeń i wariacji dopasowana powinna zostać metoda terapeutyczna stosowna dla danego zaburzenia. Musi ona nie tylko selektywnie stymulować zaburzone obszary, ale jednocześnie nie pogłębiać patologicznych stanów i zachowań językowych.

Rolą terapii jest odblokowanie, odbudowanie lub nabudowanie na nowo kompetencji językowych zaburzonych w przebiegu choroby zgodnie z możliwościami pacjenta. Zmiany te w bardzo małym stopniu redukują się samoczynnie potrzebna jest więc fachowa pomoc specjalisty. Gabinet Neuroaktiv wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów dotkniętych zaburzeniami afatycznymi oferując diagnostykę i terapię na najwyższym poziomie. Wiedza i doświadczenie pozwala dostosować oraz skutecznie realizować zajęcia prowadzące do przywracania kompetencji językowych.