Archiwa kategorii: częste problemy

Diagnoza i terapia afazji

Terapią  neurologopedyczną objęte są  osoby, które utraciły częściowo lub całkowicie  umiejętność posługiwania się mową w wyniku zaburzeń  systemu językowego  m.in. po: udarach, urazach czaszkowo – mózgowych, nowotworach mózgu, chorobach neurodegeneracyjnych. Afazja to utrata zdolności mówienia w wyniku ogniskowego uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za jej powstawanie i odbiór. Następuje zwykle w wyniku wystąpienia udarów mózgu, urazów

Czytaj dalej