Opóźniony rozwój mowy – kiedy do logopedy

O opóźnionym rozwoju mowy mówimy najczęściej , gdy pewien etap rozwoju mowy dziecka nie pojawił się w czasie powszechnie uznanym za właściwy patrz Tabela rozwoju mowy.

Zwróć uwagę gdy:

Mowa Twojego dziecka rozwija się później niż u rówieśników!

Twoje dziecko:

  • w ogóle nie mówi, mimo ukończenia 1 roku życia,
  • ma trudności w wydobywaniem dźwięków,
  • nie gaworzy,
  • sporadycznie wymawia sylaby,
  • ma 2 lata i wymawia tylko kilka słów,
  • ma 3 lata i posługuje się tylko równoważnikami zdań,
  • ma 4 lata i tworzy tylko proste zdania,
  • ma 6 lat, ale jego mowa jest na poziomie dziecka trzyletniego.

Twoje dziecko jąka się lub zacina.

Twoje dziecko ma cechy autystyczne.

Twoje dziecko ma niedosłuch.

Mowa Twojego dziecka w jakimś momencie się zatrzymała lub „cofnęła” – do pewnego etapu się rozwijała prawidłowo, a następnie z niewiadomych przyczyn zahamowany został jej postęp lub dziecko przestało mówić w ogóle.

Masz dziecko niepełnosprawne intelektualnie – praktycznie każda pociecha potrzebuje stymulacji logopedycznej!

Twoje dziecko wymawia głoski dźwięczne bezdźwięcznie np. zamiast „dama” mówi „tama”.

Jeśli obawiasz się , że Twoje dziecko może mieć problemy z prawidłowym rozwojem mowy skontaktuj się ze specjalistą –logopedą bądź neurologopedą!