Oferta

Oferuję następujące usługi:

Diagnoza i terapia neurologopedyczna:

 • zaburzenia  mowy i komunikacji u osób z problemami neurologicznymi (afazja, choroba Parkinsona, Alzheimera, SM),
 • zaburzenia dyzartryczne u dzieci i dorosłych,
 • jąkanie,
 • zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu.

Terapia logopedyczna – diagnoza i terapia wad wymowy:

 • seplenienie – sygmatyzm- nieprawidłowa realizacja głosek s,z,c,dz,ś,ź,ć,dź, sz,ż, cz,dż,
 • reranie – rotacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski r,
 • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l,
 • kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k,
 • gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g,
 • mowa bezdźwięczna – zaburzenie dotyczące dźwięczności głosek, głoski dźwięczne realizowane są bezdźwięcznie.

Profilaktyka i stymulowanie rozwoju mowy:

 • dzieci z obciążonego wywiadu logopedycznego ( problemy rozwojowe w okresie ciąży),
 • dzieci z niską wagą urodzeniową, przedwcześnie urodzonych, z cesarskiego cięcia, z problemami okołoporodowymi,
 • dzieci z problemami z poborze pokarmu- z zaburzeniami funkcji oralnych: ssania, gryzienia, żucia, połykania,
 • dzieci których proces nabywania mowy jest opóźniony lub zaburzony,
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka towarzyszącym zespołom genetycznym (np. zespół Downa, Retta), porażeniu mózgowemu, autyzmowi, zespołowi Aspergera.

Zobacz kim jestem i umów się na wizytę!