Objawy towarzyszące afazji

Niezwykle rzadko zdarza się, by afazja występowała samodzielnie. Najczęściej uraz ma wpływ na większy obszar w mózgu i dotyka wielu  jego rejonów, co powoduje dodatkowe objawy i dolegliwości. 

Przykładem współtowarzyszących problemów u osoby z afazją są:

Hemiplegia (hemi=połowa, plegia=paraliż) czyli tzw. porażenie połowiczne.

Jest to zniesienie funkcji ruchowych,  czy też czucia grupy mięsni po lewej lub prawej stronie ciała. U osób z afazją często występuje prawostronny paraliż.

Utrata połowy pola widzenia (hemianopsia, hemi=połowa, opsia=widzenie).

 Najczęściej osoby te widzą wszystko po zdrowej (często lewej) stronie ciała, ale nie widzą po tej stronie, która dotknięta jest paraliżem.

Niezdolność do wykonywania pewnych złożonych czynności (apraksja, a=nie, praksja=robienie). 

Proste czynności, które wymagają planowanych ruchów jak ubieranie się, jedzenie czy też picie nagle nie mogą być odpowiednio wykonane. Ktoś kto cierpi na apraksję nie wie, np. jak gasi  się świeczkę, kiedy ktoś poprosi go by to zrobił (świadomie planowana czynność). Jednak może on wykonać tę czynność gdy jest ona automatyczna (wykonana nieświadomie), np. wtedy gdy nieświadomie zgasi trzymaną w ręku zapałkę by się nie sparzyć.

 Problemy z jedzeniem, piciem i przełykaniem 

(dysfagia,fagia=przełykanie). Z powodu urazu mózgu mięsień dwubrzuścowy i mięśnie przełyku mogą zostać sparaliżowane, nadwrażliwe lub całkowicie niewrażliwe. To sprawia, że jedzenie i picie staje się bardzo trudne. Czasami z powodu paraliżu lub utraty czucia w policzku, ślina może ciec z kącika ust niezauważona.

Problemy z pamięcią. 

Język odgrywa ważną rolę przy zapamiętywaniu pewnych informacji. Z tego powodu może się  zdarzyć, iż pamięć będzie funkcjonowała gorzej niż przedtem. Dobrze jest wtedy notować sobie kluczowe słowa, dzięki czemu informacje będą łatwiejsze do zapamiętania.

Reakcje.

Czasami po udarze ludzie reagują inaczej na pewne wydarzenia niż przedtem. Kontrolowanie emocji może stać się trudne. Osoby te śmieją się i płaczą częściej niż zazwyczaj i często wymaga to dużego wysiłku by się powstrzymać lub by przestać.

Epilepsja (padaczka). 

Kiedy mózg regeneruje się po urazie, powstaje w nim blizna. Taka blizna może spowodować coś co przypomina krótkie spięcie, tyle że w mózgu. Wtedy mogą  wystąpić konwulsje, problemy z oddychaniem oraz utrata przytomności. Jest to tzw. napad padaczkowy i trwa on zaledwie kilka minut lecz często pojawia się niespodziewanie i bywa  straszny zarówno dla tego kogo on dotyka jak i dla członków rodziny

Powyższa lista współtowarzyszących objawów nie jest kompletna. Symptomy związane z afazją i konsekwencje z nimi związane mogą być inne u każdego człowieka. Każdy z wyżej wspomnianych problemów może, ale też nie musi towarzyszyć afazji.