Archiwa miesięczne: Listopad 2014

Zabawy stymulujące rozwój mowy najmłodszych

Zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka W życiu i rozwoju dziecka główną i podstawową formą działalności jest zabawa! Jest ona niezwykle ważna, rozwija bowiem twórczą aktywność dziecka. Podczas zabawy dziecko poznaje i bada świat, odkrywa i uczy się rozumieć więcej. Głównym motywem zabawy jest przeżywanie przyjemności związanej z jej wykonywaniem. Stwarza okazję do nabywania określonych umiejętności,

Czytaj dalej

Propozycje zabaw oddechowych

Ćwiczenia oddechowe są warunkiem pięknej mowy, ćwiczą prawidłowo regulować wydychanym powietrzem (kontrolują siłę, kierunek strumienia), wydłużają fazę wydechową (wszakże mówimy na wydechu) są one preludium do ćwiczeń fonacyjnych. Zatroszcz się o to, by Twoje dziecko zawsze oddychało nosem! To naprawdę ważne! Powietrze bowiem, oprócz tego, że oczyszcza się , zostaje także ogrzane, przez co unika

Czytaj dalej

Objawy towarzyszące afazji

Niezwykle rzadko zdarza się, by afazja występowała samodzielnie. Najczęściej uraz ma wpływ na większy obszar w mózgu i dotyka wielu  jego rejonów, co powoduje dodatkowe objawy i dolegliwości.  Przykładem współtowarzyszących problemów u osoby z afazją są: •Hemiplegia (hemi=połowa, plegia=paraliż) czyli tzw. porażenie połowiczne. Jest to zniesienie funkcji ruchowych,  czy też czucia grupy mięsni po lewej

Czytaj dalej