Komunikacja w szpitalu osób z problemem nadawania mowy – szansą skutecznej diagnozy i efektywnego leczenia.

Niniejsze tablice mają za zadanie pomóc osobom w komunikacji podczas pierwszej pomocy, w warunkach szpitalnych.
Udzielający pierwszej pomocy może zwrócić się do symboli,a pacjent może również odpowiedzieć poprzez wskazanie symboli.
W rutynowej opiece zdrowotnej, jasna komunikacja poprawia skuteczność diagnostyki i leczenia, co prowadzi do szybszego i bardziej skutecznego odzyskania zdrowia.pcs1 3